Mange som kjøper bolig oppdager dessverre at boligen ikke var i den tilstand de hadde forventet. Dersom selger har holdt tilbake viktige opplysninger om boligens tilstand, eller har gitt direkte
feilaktige opplysninger, vil dette kunne utløse erstatning. Erstatningsansvar vil også kunne foreligge dersom eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente ved avtaleinngåelsen.

Hvorvidt det foreligger en mangel som du kan påberope deg overfor selger, vil i hovedsak bero på selve kjøpskontrakten, ved siden reglene i Avhendingsloven.

Kjøperen har selv også en undersøkelsesplikt, og man kan bli møtt med innsigelser om at åpenbare mangler burde vært oppdaget ved besiktigelse av eiendommen.

Dersom du er i tvil om du har et krav, eller mener at du klart har et erstatningskrav mot selger, er det lurt å ta kontakt med advokat. Videre må man reklamere raskt dersom man mener det foreligger en mangel. Reklamerer man for sent mot selger, kan man risikere å miste sine krav. De krav mot selger som vil være aktuelle er prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

Du vil i de fleste saker ha krav på gratis advokatbistand, da ditt forsiktingsselskap vil dekke dine advokatutgifter. Vi vil undersøke dette for deg ved din henvendelse til oss. Din første henvendelse til oss er uansett gratis, og du velger selv om vi skal engasjere oss i saken på dine vegne.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!