Erstatningssaker kan favne om mange ulike områder. Vi vil hjelpe deg dersom du har behov for advokat. Vi kan hjelpe deg dersom du har behov i følgende ulike tilfeller:

  • Personskade
  • Yrkesskade
  • Trafikkskade
  • Voldsoffererstatning
  • Pasientskade

I de aller fleste saker vil forsikringsselskapene dekke vårt salærkrav. Din første henvendelse til oss er uansett gratis. Du velger selv om du ønsker at vi skal engasjere oss videre i saken. Har man kommet i en situasjon hvor man vil søke erstatning, bør man tidlig oppsøke advokatbistand. Man vil ofte oppnå langt mer i erstatning dersom man bruker profesjonell hjelp fremfor å stå alene om erstatningskrav.

Ved alle typer skader er det viktig å samle opp mest mulig dokumentasjon om ulykken og type skade. Dette vil typisk bestå i dokumenter fra arbeidsgiver, lege, politi ved trafikkulykker, og annet. Vi hjelper deg med å innhente all nødvendig dokumentasjon. Dersom det er behov for en spesialisterklæring forbundet med avklaring av dine skader, vil vi hjelpe til med valg av sakkyndig.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!